Индонезия Папуа, Ява

23 December 2010 - 22 January 2011